Školní intervenční program INPP v Brně 14. 6. 2014

Pracujete jako učitel, speciální pedagog, vychovatel, psycholog nebo jiný pracovník v pomáhající profesi a setkáváte se ve své praxi s dětmi s poruchami učení, chování, narušenou komunikační schopností, poruchami autistického spektra, úzkostnými poruchami nebo poruchami pozornosti? Je možné, že jejich problémy mají neurofyziologický základ a jsou důsledkem opožděného neurologického vývoje.

Školní intervenční program INPP nabízí jednoduchou a účinnou možnost intervence.

Na kurzu se dovíte o problematice přetrvávajících primitivních reflexů a jejich vlivu na konkrétní poruchy učení a chování, naučíte se, jak používat Vývojový screeningový test neuromotorické nezralosti a jak aplikovat Školní intervenční program INPP.
Kurz vychází z unikátního a osvědčeného modelu screeningu neuromotorického vývoje a intervencí, které potvrdily mnohé vědecké studie a samotná praxe. Klade důraz na fyzický vývoj dítěte a vysvětluje, jak neuromotorické zručnosti poskytují základ pro úspěchy v učení.
Screeningový test INPP sestavili odborníci s praxí v oblasti vzdělávání, medicíny a psychologie.
Jednodenní kurz je sestavený primárně pro učitele a vychovatele, kteří mají v úmyslu používat školní intervenční program INPP.

Místo konání kurzu:
Montessori jesle, Zábrdovická 2, Brno

Doplňující informace pro účastníky:

Přineste si s sebou karimatku nebo deku a pohodlné oblečení na cvičení - odpolední část bude věnovaná praktickému nácviku jednotlivých cviků Školního intervenčního programu INPP.

Kvůli praktické části je počet účastníků omezený - maximální počet je 25 osob. Přednost budou mít ti, kteří se přihlásí a zaplatí dříve. Přihlášeným potvrdíme účast mailem po přijetí přihlášky a platby na náš účet.

Účastníci získají certifikát o absolvování kurzu. Za účast na kurzu není možné získat kredity.

Přihlášení na kurz:
Cena kurzu je 70 € / 1930 Kč při platbě bankovním převodem nejpozději do 31. 5. 2014. Účastnický poplatek uhrazený po tomto termínu nebo přímo na místě konání je 75 € / 2070 Kč. V ceně je zahrnutý tréninkový manuál, potvrzení o absolvování kurzu a občerstvení.
Platební informace Vám budou zaslané elektronickou formou po přihlášení na kurz.

Bližší informace o kurzu: www.socioterapia.sk, email: inpp@socioterapia.sk
Monika Czaniková, mobil: +421 918 222 929
Naďa Jurečková, mobil: +420 725 759 163

Inštitút psychoterapie a socioterapie Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, IČO: 31 817 530 www.socioterapia.sk