Láska

Jak si vysvětlit lásku? Třeba po biologické, chemické stránce. Jednoduše z antropologického pohledu je to jen obyčejný pud, který přitahuje jedince k sobě za účelem reprodukce čili rozmnožování.

Tento proces rozdělujeme do třech fází. Ta první je žádostivosti. Ta se vyznačuje nárustem hormonů testosteronu u mužů a estrogenu u žen.
sourozenci leží vedle sebe

Je to základní sexuální potřeba jinak nazývaná chtíč. V druhé fázi mluvíme o přitažlivosti. To je už složitější emoce, která se vyvine z žádostivosti. V tomto období můžeme hovořit i o prvotní zamilovanosti. Mozek také začíná uvolňovat specifické hormony, které zapříčiňují, že se člověk cítí “jako v oblacích” konkrétně hovoříme o feromonech, dopaminu, serotoninu a noradrenalinu.
dítě leží na posteli vedle otce

No a v poslední fázi dochází k oddanosti jinak také věrnosti. Tento krok se vyznačuje především zvýšením hormonu lásky oxytocin.

Z psychologického hlediska mluvíme o mnohotvárném jevu, který je multidimenzionální a má svou biologickou i fyziologickou stránku. Zjednodušeně mluvíme o citovému porozumění a emocionální blízkosti.

Zpravidla si představujeme lásky mezi partnery jinak řečeno také lásky vášnivé. Zde je nezanedbatelná sexuální přitažlivost a sex samotný. Často může docházet v procesu zamilovaní ke zkreslovaní obrazu a zidealizování si milovaného partnera tak zvané “růžové brýle” Po procesu zamilovaní, který trvá přibližně půl roku, ale dojde k vystřízlivění a partneři se buď stanou zamilovanými anebo se rozchází. Důležitá je sociální komunikace mezi partnery a velkou překážko může být, pokud si oba partneři nejsou rovni. I když v těchto vztazích nemusí zrovna docházet k psychickému nebo fyzickému násilí, nejedná se o zdravý vztah.
projížďka partnerů na kole

Dalšími typy lásky jsou například sourozenecké, přátelské, ke svým rodičům nebo ke svým potomkům. V těchto případech nemluvíme o sexuální přitažlivosti, ale jinak dochází také k hlubokému citovému porozumění, u kterého se můžou objevovat i růžové brýle.

4/5 - (1 vote)