Bioetické dny 2013

Rada pro bioetiku ČBK, Biskupství brněnské a další instituce pořádají mezinárodní konferenci brněnské bioetické dny

OCHRANA ŽIVOTA

Konference se koná na Fakultě sociálních studií MU, Brno, Joštova 10, začíná v pátek 3. května 2013 ve 13 hod. a končí v sobotu 4. května 2013 v 16,30 hod.

Hlavní projednávaná témata:

- Ochrana počínajícího života. Evropská iniciativa Jeden z nás.
- Antikoncepce a přirozené plánování rodičovství.
- Medicínské a etické aspekty neplodného manželství.
- Pohled embryologa na začátek lidského života.
- Vyvolává antikoncepční pilulka potrat?
- Mýty a pravda o farmakologickém potratu.

Bezprostředním podnětem pro uskutečnění konference je projednávání návrhu na rozšíření nabídky umělých potratů o medikamentózní potrat pomocí RU-486 (mifepristonu). V průběhu konference proběhne valná hromada nově vzniklého občanského sdružení Lékárníci pro život.

Úvodní sdělení přednesou brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Anna Záborská. Promluví také prof. Květoslav Šipr (UP Olomouc), doc. Petr Hach (UK Praha), prof. Augustin Svoboda (MU Brno) a advokát Mgr. Stanislav Hykyš. Hosty ze Slovenska jsou PharmDr. Jozef Laurinec a MUDr. Ivan Wallenfels.

Podrobnější informace na www.bioetika.cz, na emailové adrese bioetika@bioetika.cz, případně na tel. čísle 548 527 262.

Přihlášky se zasílají na elektronickou adresu prihlasky@bioetika.cz, případně poštou nebo osobně na na Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno.

Přihlásit se je třeba co nejdříve, počet míst je omezen velikostí posluchárny.