Zvýšená vlhkost zdiva může postupně vést až ke zničení budovy


Zvýšená vlhkost spodní Äásti nemovitosti způsobuje zpoÄátku drobné poruchy, které se vÄ›tÅ¡inou projeví na estetice budovy. NáslednÄ› se mohou vytvoÅ™it plísnÄ›, nepříznivÄ› ovlivňující hygienické podmínky, postupem Äasu mohou vzniknout závažná poÅ¡kození konstrukce, případnÄ› až statické poruchy, které v mnoha případech mohou vést až k úplnému zniÄení budovy. Pouze pomocí kvalitnÄ› a odbornÄ› provedených průzkumů lze urÄit skuteÄnou příÄinu nadmÄ›rného vlhnutí a navrhnout úÄinný způsob sanace zdiva.

SkvÄ›lý a jedineÄný systém Drymat®

Obrátíte-li se na nás s vaším problémem, který se týká vlhkosti zdiva, provedeme vám bezplatný vlhkostní průzkum, navrhneme instalaci systému Drymat® M2030 EO + (2,94) – 2v1, instalujeme řídící jednotku, instalujeme kladné elektrody, instalujeme uzemňovací elektrody, provedeme vstupní vlhkostní měření a zaprotokolování hodnot, pomocí přístroje Materiaflox budeme provádÄ›t průběžné sledování ústupu vlhkosti zdiva a provádÄ›t průběžná kontrolní měření. Nabízíme vám záruku na vysuÅ¡ení 3 roky se zárukou vrácení penÄ›z. FunkÄnost zařízení Drymat® je minimálnÄ› 20 let.

Publikováno v Nezařazené