Zelená karta je nezbytná

Zákon o pozemních komunikacích nám říká, že každý řidič motorového vozidla musí mít u sebe tzv. zelenou kartu. Pokud zelenou kartu nevlastníte, neuvědomujete si, jaké problémy vám tím mohou vzniknout.
dopravní nehoda
 K čemu je povinné ručení dobré?
Vztahuje se na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Z povinného ručení se poškozenému řidiči nevyplácí jen platba za pomačkanou karosérii, ale vztahuje se i na další újmy. Z povinného ručení se poškozenému vyplácí také škody na zdraví ušlý zisk, náklady léčení, rehabilitace apod. To platí i v případě spolujezdce nebo chodce.

Kde sjednat pojištění?
Povinnost pojistit vozidlo vzniká v okamžiku, kdy je uvedeno do provozu na veřejných komunikacích. Tuto povinnost má vlastník nebo spoluvlastník vozidla. Sjednání pojištění platí jak pro nová, tak ojetá vozidla.

Co pojišťovna nehradí?
U povinného ručení existují výluky z pojištění. Pojišťovna neuhradí škodu, kterou utrpí vozidlo viníka. K tomu nám slouží havarijní pojištění. Uhrazena nebude, ale ani škoda, která vznikne manipulací s nákladem stojícího vozidla.

Možnost sezónního pojištění
Tuto možnost můžete využít v případě, kdy vozidlo neužíváte celý rok. Výhoda je, že získáte značnou finanční úsporu na pojistném. Tato možnost je zvlášť výhodná pro majitele obytných automobilů, přívěsů, sněžných skůtrů apod. Pokud by, ale došlo k dopravní kolizi v období nepojištěných měsíců, počítejte se stoprocentní spoluúčastí.

Co dělat, když auto viníka nemá pojistku?
Pokud vás poškodí vozidlo, které nemá sjednáno povinné ručení, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů. Poškozenému budou z garančního fondu uhrazeny všechny oprávněné nároky. Zároveň bude uplatněn postup vůči viníkovi.
srážka aut
Pojištění GAP
S pojištěním GAP, se můžete setkat u nových vozidel. Při odcizení vozidla nebo jeho fatální škodě pojišťovna hradí částku podle aktuální tržní hodnoty vozidla. U pojištění GAP, ale obdržíte pojistné v plné výši pořizovací ceny vozidla.