Správné pH vody v bazénu je základ

Starostlivost o kvalitu vody je základním předpokladem k tomu, abyste si koupání užili ve zdraví a s dobrým pocitem. Nikdo z nás si nelibuje v zapáchající a zakalené tekutině anebo v přechlorované nádrži dráždící pokožku a sliznice. Vše začíná s prvním napuštěním bazénu, od tohoto okamžiku jste zodpovědní za jeho provoz právě vy, a to znamená postupovat podobným, úzkostlivým způsobem, jaký je znám ve všech úpravnách pitné vody v České republice.
Naše vodárenská soustava patří k nejlepším na světě, bezpochyby lze říci, že na stav vodovodního řadu a tekutiny, která jím proudí, se můžeme spolehnout vždy a za všech okolností, s výjimkou některých havarijních stavů.

brýle u bazénu

Co je třeba k udržení křišťálově čisté vody

Jsou to v první řadě chemické desinfekční prostředky, nejčastěji jde o chlorové tablety. Dnes se velmi často využívá i mořské soli, která se pomocí elektrolýzy rozkládá na jednotlivé ionty sodíku a chlóru, a nahrazuje chlornan sodný. Využít lze i bezchlorové chemie, například oxidačního procesu aktivního kyslíku.

venkovní bazén

Základem je správné pH

Optimalizace pH vody v bazénu Eshop Techneco, neboli kyselost či zásaditost je základ, od něhož se odráží veškeré další dění. Je dokonce podmínkou ke správnému využití chemických prostředků. Jestliže klesne pod hodnotu 6,5, tekutina je příliš kyselá vzrůstá množství tzv. vázaného chlóru. Ten vytváří nežádoucí a toxické chemické sloučeniny, což se často projeví charakteristickým nepříjemným štiplavým zápachem. Většinou jde o reakce s lidským potem (amoniakem, močovinou) a s kosmetickými přípravky a krémy. Klesne-li kyselost pod 6,0, výrazně blednou plastové díly a začínají korodovat kovové součásti. Zároveň se mohou rozmnožit řasy, jimž kyselejší prostředí svědčí.
K dosažení ideální hodnoty slouží přípravky označené jako „plus“ a „mínus“, přičemž správná hodnota by měla být v rozmezí od 6,7 do 7,2. Pokud bychom korekci přehnali do zásaditých hodnot nad 7,4, velké množství rozpuštěných minerálů vyvolá vodní zákal a navíc desinfekční prostředky nemají požadovanou účinnost.