Potravinářská škola otevírá své brány


A to nejen pro absolventy základní Å¡koly, kteří se rozhodli pro studijní obory s maturitou, ale také pro ty, kteří by radÄ›ji zvolili uÄební obory s výuÄním listem. Potravinářská Å¡kola v Pardubicích nabízí celou Å¡kálu oborů, ze kterých si jistÄ› vyberete. NavÅ¡tivte naÅ¡e internetové stránky a projdÄ›te se naší Å¡kolou. Hledáte obory, které nacházejí uplatnÄ›ní a které jsou vhodné pro každého, kdo si váží dobrého Å™emesla? Lákají Vás obory cukráře nebo kuchaÅ™e, Äíšníka nebo pekaÅ™e, nebo byste radÄ›ji pracovali v managementu potravinářských firem? Možná si jen potÅ™ebujete doplnit kvalifikaci. Rozhodli jste se pro dálkové nebo nadstavbové studium? Ano, to vÅ¡e a jeÅ¡tÄ› mnohem více najdete právÄ› u nás. Potravinářská Å¡kola otevírá své brány možná právÄ› pro Vás.

Jediná škola svého typu v Čechách

Potravinářská Å¡kola je svou obsáhlou skladbou studijních a uÄebních oborů jedinou tohoto typu v celé ÄŒeské republice. Její absolventi získávají odpovídající vzdÄ›lání a přípravu pro své budoucí povolání. Garancí vysoké úrovnÄ› Å¡koly je nejen kvalifikovaný pedagogický sbor, ale také moderní vybavení odborných uÄeben a pracoviÅ¡Å¥ odborného výcviku, cviÄný Å¡kolní mlýn a kuchynÄ›. SamozÅ™ejmostí jsou Å¡piÄkovÄ› vybavené chemické a biologické laboratoÅ™e. Mnoho absolventů po skonÄení Å¡koly pokraÄuje ve studiu na vysokých Å¡kolách.

Publikováno v Nezařazené