Pratelné plenkové kalhotky pro zlepšení kvality života a pocit svobody inkontinenčních osob.

Nové produkty

Setkání rodičů předčasně narozených dětí v Brně - prosinec - výroba vánočních přání

Setkání rodičů předčasně narozených dětí v Brně se koná
v úterý 6.12. 2011 od 16:00 – 17:30 hodin v prostorách Eliady, Kamenná
21, 639 00 Brno

Setkání rodičů předčasně narozených dětí v Brně - listopad - aromaterapie

Setkání rodičů předčasně narozených dětí v Brně se koná
v úterý 8.11. 2011 od 16:00 – 17:30 hodin v prostorách Eliady, Kamenná
21, 639 00 Brno

Charitativní koncert pro azylový dům Na počátku

Dne 21.6.2011 od 18:00 hodin se v chrámu Páně sv. Vavřince
v Dačicích uskuteční charitativní koncert na podporu občanského
sdružení Na počátku.

Pomáháme

Zapojili jsme se do akce Mámy pro mámy.

Pokus o ponožkový rekord

Dne 11. září 2011 se ve Westernovém městečku v Boskovicích
uskuteční akce, která u nás zatím nemá obdoby.