Pratelné plenkové kalhotky pro zlepšení kvality života a pocit svobody inkontinenčních osob.

Nové produkty

Školní intervenční program INPP v Brně 14. 6. 2014

Pracujete jako učitel, speciální pedagog, vychovatel, psycholog nebo jiný pracovník v pomáhající profesi a setkáváte se ve své praxi s dětmi s poruchami učení, chování, narušenou komu

Bezpečné mlsání

Zveme vás na kurz Bezpečného mlsání s Janou Habrovcovou, který se bude konat ve středu 21. května 2014 v bývalé ZŠ Bzenecká 23, ve 2. patře. Začátek v 10:30 h.

Prodejní prezentace látkových plen

K týdnu opravdových plen Vás zveme na prodejní prezentaci látkových plen, která se koná v bývalé ZŠ Bzenecká 23 ve 2. patře, Brno - Vinohrady v úterý 29. dubna 2014 od 9:30 h.

Víkendový kurz Montessori ve výchově dětí 0-3 roky

Dnes už všichni dobře ví, jak je vývojové období dítěte od narození do tří let v jeho dalším životě důležité, ne-li přímo stěžejní.

Školní program INPP v Brně

Zveme Vás na přednášku Školní program INPP