ŠKOLNÍ INTERVENČNÍ PROGRAM INPP

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. SLUNEČNICOVÁ ZAHRADA – Integrační centrum
Vás srdečně zve na tréninkový kurz pořádaný ve spolupráci s Inštitútem psychoterapie a socioterapie (IPS)
ŠKOLNÍ INTERVENČNÍ PROGRAM INPP, který se koná 27. 4. 2015 v Praze.

Pracujete jako učitel, speciální pedagog, vychovatel, psycholog nebo jiný pracovník v pomáhající profesi a setkáváte se ve své praxi s dětmi s poruchami učení, chování, narušenou komunikační schopností, poruchami autistického spektra, úzkostnými poruchami nebo poruchami pozornosti? Je možné, že jejich problémy mají neurofyziologický základ a jsou důsledkem opožděného neurologického vývoje.
Školní intervenční program INPP nabízí účinnou možnost intervence.

Na kurzu se dovíte o problematice přetrvávajících primitivních reflexů a jejich vlivu na konkrétní poruchy učení a chování, naučíte se, jak používat Vývojový screeningový test neuromotorické nezralosti a jak aplikovat Školní intervenční program INPP.

Kurz vychází z unikátního osvědčeného modelu screeningu neuromotorického vývoje a intervencí, které potvrdily mnohé vědecké studie a samotná praxe. Klade důraz na fyzický vývoj dítěte a vysvětluje, jak neuromotorické zručnosti poskytují základ pro úspěchy v učení. Screeningový test INPP sestavili odborníci s praxí v oblasti vzdělávání, medicíny a psychologie.

Jednodenní kurz je sestavený primárně pro učitele a vychovatele, kteří mají v úmyslu používat Školní intervenční program INPP.

Lektorem kurzu je Ivan Juráš, absolvent Lékařské fakulty UK v Bratislavě a mezinárodního postgraduálního kurzu v metodě INPP. Věnuje se neurofyziologické psychologii, psychoterapii, socioterapii a Montessori pedagogice.

Přihláška na kurz:
Cena kurzu je 1 500,-Kč. Platba bankovním převodem na číslo účtu 27-4370830237/0100 v.s. 270414 (jméno účastníka, za kterého je poplatek zaplacen, napište do zprávy pro příjemce!) nejpozději do 17. 4. 2015. Po předchozí domluvě a zaslání závazné přihlášky je možná platba na místě.

Kurz je určen pro min. 15 účastníků. Pokud by se kurz nenaplnil minimálním počtem zájemců do 17. 4. 2015, pořádající organizace má právo kurz v tomto termínu zrušit. Přijaté kurzovné by bylo v plné výši vráceno zpět.
V ceně je zahrnutý tréninkový manuál, potvrzení o absolvování kurzu a občerstvení. Přihlásit se můžete na: slunecnicove.kurzy@centrum.cz Bližší informace o kurzu: Mgr. Naďa Jurečková, mobil: +420 725 759163, email: nada@poradnanadja.cz, nebo Mgr. Simona Sedláčková, mobil 603 291 593

PROGRAM JEDNODENNÍHO KURZU
8:00 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 13:00 Dopolední teoretická část (4 hodiny): Úvod Symptomy problémů s motorikou ve třídě Úloha pohybu při smyslovém vnímání a koordinaci. Propojení mezi specifickými poruchami učení a senzomotorickou dysfunkcí. Co je neuromotorická nezralost? Primitivní reflexy - známky zralosti fungování centrálního nervového systému a vyhodnocení intervenčního programu. Instruktáž k použití Screeningového testu INPP.
13:00-14:00 Přestávka
14:00-17:00 Odpolední praktická část (4 hodiny): Instruktáž k implementaci Školního intervenčního programu INPP. Práce skupiny na praktickém osvojení jednotlivých testů a vývojových cvičení programu INPP.

O PROGRAMU VÝVOJOVÝCH POHYBŮ INPP
Program vývojových pohybů INPP pro použití ve školách byl vyvinut v Institutu neurofyziologické psychologie (INPP) v anglickém Chesteru a je určen pro použití zejména ve školách a podobných zařízeních, se skupinami dětí v trvání jednoho školního roku. Program je průběžně doplňovaný a upravovaný na základě nejnovějších poznatků z praxe i neurofyziologie.
Všechna cvičení se provádí na zemi a pomáhají při rozvoji správného držení hlavy a těla, podporují nezávislé a synchronizované používání pravé, levé, horní a dolní části těla v různých polohách. Dítě během cyklu cvičení postupuje dál, teprve když je schopné opakovat základní pohyby automaticky a vykonávat je ve vícerých pozicích. Používáním přirozených pohybů z jednotlivých vývojových stádií se zdokonaluje koordinace a stává se integrovanou funkcí.

Cvičení ze Školního intervenčního programu INPP nejsou určena pro individuální cvičení s jednotlivými dětmi a neměla by se tak používat. Odborníci, kteří mají zájem používat cvičení INPP s jednotlivými dětmi, by měli absolvovat jednoroční kurz Terapie neuromotorické nezralosti pro certifikované odborníky INPP. Bližší informace o tomto kurzu na http://www.socioterapia.sk/inpp/inpp-terapia-neuromotorickej-nezrelosti/ .

POŽADAVKY NA IMPLEMENTACI PROGRAMU INPP DO ŠKOL
Alokace trénovaného učitele, který absolvoval jednodenní kurz na implementaci, dohled a řízení školního intervenčního programu INPP na škole. Provedení 15 minutového hodnocení každého dítěte na začátku a na konci programu. Každodenní 10-15 minutové cvičení během celého školního roku pod dohledem učitele. Program byl vyvinut pro použití s celou třídou nebo s vybranou skupinou dětí.

Místo konání kurzu:
Vila Grébovka (CEELI Institut), Havlíčkovy sady 58, Praha 2

Doprava:
Metrem linky A na Náměstí Míru, odtud tramvají č. 22 na zastávku Jana Masaryka.

Doplňující informace pro účastníky:
Přineste si s sebou karimatku nebo deku a pohodlné oblečení na cvičení - odpolední část bude věnovaná praktickému nácviku jednotlivých cviků Školního intervenčního programu INPP.

Kvůli praktické části je počet účastníků omezený - maximální počet je 25 osob. Přednost budou mít ti, kdo se přihlásí a zaplatí dříve. Přihlášeným potvrdíme účast mailem po přijetí přihlášky a platby na náš účet.

Účast na kurzu je možná jen po předchozí registraci účastníka a potvrzení organizátorem. V opačném případě pořadatel negarantuje možnost účasti. Nezapomeňte, že registrovat se je možné pouze do 17. 4. 2015! Do tohoto termínu je zároveň možné zrušit registraci s vrácením registračního poplatku. Po tomto termínu se v případě neúčasti registrační poplatek nevrací.
Používání kamer a jakéhokoli nahrávacího zařízení během kurzu je možné pouze se souhlasem organizátora.

Účastníci získají certifikát o absolvování kurzu.

Přečtěte si více: Dítě v rovnováze
V češtině a slovenštině vyšla kniha Sally Goddard Blythe, ředitelky Institutu neurofyziologické psychologie (INPP) v Chesteru. V knize se dočtete o tom, co je důležité pro harmonický vývoj dětí, anebo jak souvisí poruchy učení s tělesným vývojem. Autorka přináší nejnovější poznatky z neurofyziologické psychologie o raném vývoji dítěte. To, co se stane v prvních letech života, ovlivní pozdější rozvoj potenciálu dítěte - ať už při zvládnutí vzdělávání a sebekontroly nebo při navazování sociálních vztahů. Zdravý fyziologický vývoj dítěte podmiňuje spolupráci mezi mozkem a tělem. Správně fungující senzomotorická integrace je vitálním základem jeho kognitivní, emocionální i sociální inteligence. V publikaci najdete i mnoho užitečných rad, návodů na cvičení s dětmi a příkladů.
Kniha je určená odborníkům pracujícím s dětmi i rodičům a můžete si ji koupit přímo na kurzu.