Školní program INPP v Brně

Zveme Vás na přednášku Školní program INPP, která se koná ve středu 19. června 2013 od 16 h v klášteře u kapucínů.

Školní program INPP je terapie zaměřená na neurologické příčiny poruch učení (hyperaktivita, dyslexie, špatná koncentrace, motorika, koordinace, agresivní chování atd.) a odbourání přetrvávajících primárních reflexů.
Více informací na www.socioterapia.sk/inpp/

Přednáší MUDr. Ivan Juráš, který nedávno úspěšně absolvoval speciální roční kurz INPP v Chesteru vedený doktorkou Sally Goddard Blythe a získal oprávnění jako samostatný lektor a supervizor v problematice INPP.

Přednáška je vhodná pro odborníky i širokou veřejnost.

Dítě v rovnováze.
Kniha Sally Goddard Blytheové je strhující čtení o našich dětech a o tom, co je důležité pro jejich vyvážený vývoj. Na vysoké odborné úrovni a zároveň formou přístupnou i laickému čtenáři se zabývá problematikou souvislosti poruch učení s fyzickým vývojem. Je určena odborníkům pracujícím s dětmi i rodičům. Autorka přináší nejnovější poznatky neurofyziologické psychologie o raném vývoji dítěte. T o co se uděje v prvních letech života, ovlivní pozdější možnosti dítěte naplno rozvinout svůj potenciál - ať už při zvládnutí vzdělávání a sebekontroly nebo při navazování přiměřených sociálních vztahů. Zdravý vývoj dítěte po fyziologické stránce podmiňuje spolupráci mezi mozkem a tělem. Správně fungující senzomotorická integrace je vitálním základem kognitivní, emocionální i sociální inteligence dítěte. Netradiční pohled na příčiny selhávání dětí obrátí váš dosavadní pohled na výchovu a vzdělávání doslova vzhůru nohama. V publikaci najdete i mnoho užitečných rad, cvičení s dětmi a příkladů, které vám pomohou posílit intuitivní rodičovství.

Zájemci, přihlašte se prosím na e-mailové adrese marcela@kokolia.cz

Vstupné 300 Kč.