Škola lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny Prekopové

Srdečně Vás zveme na celodenní seminář PhDr. Jiřiny Prekopové na téma: „ABY LÁSKA V RODINÁCH PROUDILA“, který se koná 15. srpna ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce, Wurmova 9, Olomouc od 9 do 17 h.
Cena 200 Kč za osobu.

„Obnova lásky v rodině je preventivní, výchovně–vzdělávací program založený na bezvýhradné lásce, která je nejpodstatnější usměrňovací silou v životním stylu rodiny.
Má být prožívána jak mezi manželi, tak mezi rodiči a dětmi. Je nutné, aby se spolu upřímně a pravdivě konfrontovali - ‚Netrvám na tom, aby jsi se měnil. Mám tě ráda tak, jak jsi. I s tvými nedostatky. Ale chci abys věděl, jak mi při tom je´.“

Přihlášky na e-mailu rodina@arcibol.cz nebo telefonicky 587 405 293.