Montessori Terapie

Společnost Montessori ČR hledá rodiny s předčasně narozenými dětmi ke spolupráci na semináři Montessori Terapie s Lorou Anderlik. Seminář se koná 15. a 16. září 2012 v Praze.

Montessori Terapie je samostatná forma terapie, která patří do oblasti sociální pediatrie. Spolupracuje se všemi lidmi, se kterými se dítě setkává (rodiče, lékaři, psychologové, psychiatři, neorologové, pedagogové, apod.). Základem této léčebné terapie je pedagogika Montessori. V ní jsou obsaženy všechny prvky, které dítě potřebuje k vybudování sebe sama – k rozvoji svých duševních, pohybových a sociálních schopností.
Kromě Montessori pedagogiky využívá Montessori terapie poznatků z oblasti medicíny, psychologie a jiných vědních oborů tak, aby terapeut mohl předkládat dítěti výzvy adekvátní pro jeho celkový rozvoj. Terapeutky úzce spolupracují s lékaři, komunikují s kolegy z jiných terapeutických disciplín, vycházejí z výsledků testů a mají tedy možnost získat celistvější obraz dítěte a podporovat pomocí terapie přesně ty oblasti, které jsou v daném okamžiku smysluplné.

Seminář je plánován jako ukázky práce s dětmi se speciálními potřebami formou individuální terapie. Terapeutky používají v interakci s dítětem Montessori materiály. Účastníci dvoudenního semináře budou sledovat práci s dětmi různého věku (cca hodinu jedno dítě). Po každé práci s dítětem bude následovat rozbor sledovaného přístupu a konzultace otázek nejprve rodičů a následně ostatních účastníků.
Seminář je určen Montessori průvodcům - pedagogům a rodičům, kteří chtějí využít prostředí Montessori také pro práci s dětmi se speciálními potřebami; odborníkům z oblasti speciálního přístupu k dětem a odborníkům z oblasti zdravotnictví.
Montessori terapie pomáhá také rodičům, kteří sami nezažili milující rodinu a je pro ně obtížné vytvořit láskyplné a bezpečné rodinné prostředí.

Pro rodiče předčasně narozených dětí, se kterými budou lektorky pracovat, je seminář zdarma a začíná již v pátek 14. 9. 2012 od 17 do 20 h. Setkání povede Lora Anderlik a její kolegyně Ulrike Geisenhof. Lektorky vysvětlí rodičům, co mohou od semináře očekávat a jak pracovat s dětmi doma. Tento den je věnován pouze rodičům.
Dětem se budou lektorky věnovat individuálně o víkendu.

Pracovat se bude v prostorách Montessori školky. Na seminář je prostor pro cca 30 dětí (a jejich rodiče i další účastníky).

Podmínky účasti na spolupráci:
předčasně narozené dítě (od nejmladších po děti školního věku)
zaslat nejpodrobnější popis vývoje dítěte nebo diagnostiku dítěte (psychomotorický vývoj, neurologický a sociální), popis pozorování dítěte a jeho projevy
krátký film dítěte z domácího prostředí, pokud možno v interakci s členy rodiny

Rodiče předčasně narozených dětí, kteří máte zájem spolupracovat s Lorou Anderlik, kontaktujte prosím Marcelu Žákovou na e-mailu marcela.zakova@tiscali.cz nebo na telefonním čísle 728 042 402.
Od 6.8.2012 můžete kontaktovat i Ditu Dlouhou na e-mailu dlouha.dita@seznam.cz nebo na telefonním čísle 777 655 106. Rády zodpoví Vaše dotazy. Na uvedených kontaktech se můžete i přihlašovat.

www.montessoricr.cz
www.nedoklubko.cz

Na e-mailu marcela@tutina.cz si můžete vyžádat podrobné informace či letáky o semináři.