Kurz Montessori pedagogiky

Občanské sdružení „Sluníčko dětem“ pořádá kurz Montessori pedagogiky

Zveme Vás na cyklus přednášek týkajících se základních témat a výukových oblastí v rámci Montessori pedagogiky. Věříme, že tento kurz může obohatit učitele i rodiče. Jeho prvky se dají dobře začlenit do běžného provozu Mateřské školy i každodenní výchovy dětí. Intenzivně pracuje s projektovou výchovou a praktických zkušeností dětí se světem. Jedná se o 4 sobotní setkání od 9 do 15.00 hodin (celkem 28 výukových hodin).

Přehled témat v rámci cyklu seminářů:

1. seminář: život Marie Montessori, filozofie Marie Montessori a její základní pojmy, senzitivní fáze vývoje dítěte, elipsa a práce na ní, základní rozdělení Montessori pedagogiky do 5 vzdělávacích oblastí (lektoři: Mgr.Milena Filková, Bc.Petr Šádek)

2. seminář: praktický život, co vše je jeho obsahem, zážitková forma výuky, suché a mokré aktivity, smyslová výchova, pomůcky pro smyslovou výchovu, práce na projektu naše smysly (lektoři: Milana Havlíková, Monika Balašová)

3. seminář: matematika, pomůcky a práce s nimi, český jazyk, motorika – příprava na psaní, abeceda a práce s ní, pomůcky pro práce s jazykem (lektoři: PaedDr.Dagmar Bulová, Mgr.Lenka Poulová) probíhá v Základní škole Gajdošova 6, Brno – Židenice

4. seminář: kosmická výchova, projekty, jejich témata v průběhu školního roku, výchovy (výtvarná, hudební, pohybová) v rámci projektů, praktická ukázka projektu vesmír, praktická ukázka projektu lidské tělo, vlastní tvorba projektů (lektoři: Mgr.Milena Filková, Lucie Šebelová)

Kdy: 14.4., 28.4., 12.5., 19.5. 2012

Kde: Montessori mateřská škola Sluníčko I., Bzenecká 23, Brno – Vinohrady (Trolejbus číslo 25, 26, 27 – zastávka Pálavské náměstí), třetí seminář probíhá v Základní škole Gajdošova 6, Brno – Židenice (konečná tramvají 2, 3, přestupní uzel Stará osada)

Cena za 4 setkání pro rodiče dětí z Montessori MŠ a ZŠ Sluníčko a ZŠ Gajdošova: 2 500,- Kč a to i pokud máte dítě řádně zapsané a čekáte na přijetí dítě do MŠ či ZŠ, pro širokou veřejnost je cena 3 900,- Kč.

Kontakt: Milena Filková - mobil 737 550 000, e-mail: filkovam@volny.cz

Přihlášky: Buď e-mailem nebo přímo do školky. Při přihlášení Vám bude sdělen Váš variabilní symbol na účet je potřeba zaslat celou částku a to nejpozději do 31.3.2012, číslo účtu 35-496360287/0100.

Sebou si prosím vezměte pohodlné oblečení, sezení bude na malých židlích nebo matracích, pevnou podložku na psaní, papuče. Výuka bude probíhat zážitkovou formou.