Proč používat látkové inkontinenční pleny?

inkontinencni_zena.jpg

Proč používat pratelné pleny?
Demografické stárnutí společnosti má za následek nárůst inkontinence dospělých. Na rozdíl od miminek, která postupně plenkám odrůstají, dospělí s inkontinenčními problémy pleny stále více potřebují. Může se proto stát, že se účet za jednorázové pleny vyšplhá hodně vysoko.

Jednorázové pleny přinášejí různé náklady: za prvé se jedná o stále rostoucí nákupní cenu, za druhé - rostoucí náklady na suroviny, kvůli většímu počtu uživatelů a delšímu období používání plen, a na závěr jsou zde náklady na likvidaci odpadů, protože na jednoho uživatele připadne 900 kg odpadu z plen za rok.

Použité jednorázové pleny jsou navíc velmi nepohodlným odpadem, protože je kvůli zvýšeným emisím dioxinů nelze spálit. Recyklace jednorázových plen také nepřichází v úvahu, neboť všechny dosavadní iniciativy pro recyklaci plen skončily nezdarem, a to z průmyslového i finančního hlediska. Můžeme je samozřejmě uložit na skládku odpadů, ale doba rozkladu je 300 až 600 let, podle druhu použitého materiálu. Do spodních vod se navíc dostávají viry, bakterie a zbytky léků, které nelze vyčistit v čističkách odpadních vod. Evropská unie v budoucnosti zřejmě úplně zakáže skládky opadů. Krátce řečeno, použité jednorázové pleny jsou nepohodlným, ale i nebezpečným druhem odpadu.

Pratelné pleny nabízejí řadu výhod, jako je například dlouhá doba používání, zanechaná ekologická stopa, nakládání s odpady, ušetřené suroviny, šedá energie (energie spotřebovaná na výrobu produktu), finance a zdraví veřejnosti. Pratelné pleny jsou pohodlnější a kůže je provzdušněná více než u jednorázových papírovo-plastových plen.

Pratelné pleny pro dospělé BAMBINEX jsou výsledkem našich dlouholetých zkušeností s vývojem pratelných plen, který probíhal v úzké spolupráci s uživateli, nemocnicemi, domovy pro seniory, pečovateli, průmyslovými prádelnami, výrobci pracích prášků a zkušebními a certifikovanými laboratořemi.
Naše pratelné pleny pro seniory se mohou používat doma i ve zdravotnických zařízeních.